Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Als je iets koopt op afstand, ga je niet naar een echte winkel. Je koopt dan iets via internet, sociale media, telefoon, of fax. Of je koopt iets via een bestelbon uit een catalogus. Bij kopen op afstand ben je en de ondernemer op geen enkel moment bij elkaar in de buurt.
Koop je een product op afstand? In de wet staat dat je dan veertien dagen bedenktijd krijgt. Je kunt het product thuis bekijken. Dan kan je bedenken of het product echt wel is wat je wilt hebben. Wil je het product toch niet hebben? Dan kan je het geld terugkrijgen. Je moet tijdens de bedenktijd laten weten dat je van de koop af wil. Deze bedenktijd heet ook wel zichttermijn. Je moet wel het product terugsturen
Wanneer is er sprake van een koop op afstand?
De overheid heeft speciale regels gemaakt over kopen op afstand. Daarom is het belangrijk om goed te weten wanneer een koop wel een koop op afstand is, en wanneer niet.
Hieronder vind je voorbeelden van kopen op afstand:
Je koopt online producten of diensten. Bijvoorbeeld via een webwinkel of een sociale media pagina.
Soms verkoopt een gewone winkel ook via een webwinkel of een sociale media pagina. Je koopt het product online en je ontmoet verder geen ondernemer.
Je koopt iets via een postorderbedrijf.
Je bestelt iets met een bestelbon uit een krant of tijdschrift. Voor dit product staan er regelmatig advertenties in kranten of tijdschriften.
Je bestelt iets per fax. Via de fax krijg je soms aanbiedingen.
Je bestelt iets via de telefoon. Er zijn regelmatig reclamespotjes voor deze manier van bestellen.
Je word opgebeld met de vraag of je iets wilt kopen. Dit is telemarketing.
De volgende situaties vallen niet onder de regels voor kopen op afstand:
Je zoekt een ondernemer op in het telefoonboek. Via de telefoon bestel je iets bij deze ondernemer.
Je koopt op afstand een registergoed. Dit is een huis, grond of een bepaald schip.
Je koopt bijvoorbeeld blikjes, sigaretten of een treinkaartje uit een automaat. Of je haalt een snack uit de muur.
Je geeft telefonisch opdracht voor een verbouwing

De bedenktijd

Als je koopt op afstand heb je een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Je bedenktijd begint op de dag nadat je het product hebt gekregen. Koop je geen product maar een dienst? Dan gaat de bedenktijd in op de dag nadat je de dienst bestelt. Koop je een product en een dienst samen? Dan begint de bedenktijd ook pas op de dag nadat je het product krijgt. Wanneer je een product bij ons komt ophalen, bekijken we het product samen met de klant. Wanneer de klant het product besluit te kopen en gelijk mee neemt, is hier geen bedenktijd van toepassing.

Bij welke producten krijg je geen bedenktijd?

Koop je een van de volgende producten op afstand? Dan krijg je geen bedenktijd:
reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding.
tijdsgebonden producten, zoals losse tijdschriften of kranten; Let op: sluit je een abonnement af op een tijdschrift of krant? Dan heb je wel bedenktijd.
producten die je speciaal laat maken, bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar je eigen ontwerp.
producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen.
hygiëne producten die verzegeld zijn
Sommige producten kan de ondernemer niet meer verkopen als je ze uit de verpakking haalt en probeert. Omdat dat niet hygiënisch is. Bijvoorbeeld een tandenborstel of een scheerapparaat hier vallen ook seksartikelen onder. Heeft de ondernemer de verpakking van zo’n product verzegeld? En heb je de verzegeling verbroken? Dan heb je geen bedenktijd meer.
Je hebt ook geen bedenktijd bij artikelen die speciaal voor je zijn aangepast, je moet dan denken aan aanpassingen aan sexpoppen. Alle sexpoppen worden standaard geleverd met bruine ogen, wil je een andere kleur ogen, dan passen we dit gratis voor je aan. De sexpop is dan naar je wens aangepast. Ook het bijbestellen van een losse vagina en staande voet vallen onder aanpassingen.

Wanneer je een product bij ons komt ophalen, bekijken we het product samen met de klant. Wanneer de klant het product besluit te kopen en gelijk mee neemt, is hier geen bedenktijd van toepassing.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen te de kosten van retourzending voor de rekening van de klant.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 1, 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Dit geldt bijvoorbeeld voor levensechte sexpoppen, verkrijgbaar op www.topsexpop.nl
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor levensechte sekspoppen, verkrijgbaar op www.topsexpop.nl
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Dit geldt voor alle seksspeeltjes waarbij de plastic verpakking en omhulling is aangebroken / opengemaakt.
i. producten die door de klant worden opgehaald en in onze showroom zijn bekeken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Lees onze algemene voorwaarden.